Beiaard

Klokkentoren Peperbus Zwolle Klokkentoren Peperbus Zwolle

De Peperbus bezit een klokkenspel van 51 klokken. In 1930 werd de beiaard gegoten door de fa. John Taylor & Co uit Loughborough, Engeland. De omvang van de beiaard werd bepaald op 3½ octaaf (C1 - g4) en zijn spel klonk voor het eerst bij de opening van de oude IJsselbrug op 15 januari 1930. Een fonds dat door de Zwolse burgerij bijeen gebracht werd ter realisering van de IJsselbrug behoefde slechts gedeeltelijk aangewend te worden. De overgebleven middelen zijn in overeenstemming met de wens van de burgerij bestemd voor een Zwols carillon.

Het Carillon

Het vorige Zwolse carillon hing in de verdwenen toren van de Grote Kerk en is bij de brand aan het einde van de 17e eeuw verloren gegaan. In 1978 werd het instrument door de Koninklijke Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel met vijf klokjes (gis4 - c5) uitgebreid tot 4 octaven met in totaal 47 klokken. In 1989 werd de beiaard grondig gerestaureerd door de Koninklijke Eijsbouts te Asten. In 2004 werd het carillon opnieuw uitgebreid met 4 klokken(Cis 5, D5, Bes0 en Es1). De klokken C1, F1, G1 en A1 doen tevens dienst als luidklok.

De Beiaardiers

De eerste beiaardier werd benoemd in 1931. Willem Créman was naast beiaardier ook organist van de Grote of Sint-Michaëlskerk. Bijzonder was dat hij blind was, maar zeer precies in zijn interpretaties.
In 1961 werd Leon van der Eijk benoemd, die tot 2005 zijn taak uitstekend heeft vervuld. In 2005 werd hij benoemd tot ere-beiaardier van Zwolle.

Roy Kroezen achter de speeltafel in de cabine van de Peperbus (foto Frans Paalman)

Roy Kroezen vervulde de functie van stadsbeiaardier van 2005 tot 2016. Roy werd geboren te Enschede. Toen hij orgelles kreeg van Roel Smit kwam hij ook in aanraking met de beiaard. Hij kreeg bijvak beiaard van Gert Oldenbeuving. Vanaf 1991 was hij student aan de Nederlandse Beiaardschool, waar hij les kreeg van Bernard Winsemius. In 1996 behaalde hij er het Praktijkdiploma Beiaard. In 2001 schreef hij zich in aan de Koninklijke Beiaardschool Jef Denijn te Mechelen in België, omdat hij er les wilde hebben van beiaardvirtuoos Geert D'hollander. Vanaf 2003 studeerde hij beiaard aan het Lemmensinstituut te Leuven in België bij Carl van Eyndhoven, voor het behalen van het beiaarddiploma Master met lesbevoegdheid. Roy Kroezen was sinds 2009 tevens beiaardier van Hoogeveen.
Hij was voorzitter van de Muziekcommissie van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging.


In december 2016 is Martien van der Knijff benoemd tot stadsbeiaardier van Zwolle. Hij verving Roy Kroezen al enige tijd. Roy is in september vertrokken naar Amerika.