Sinds 2018 heeft de gemeente Zwolle het mogelijk gemaakt om de luidklokken van de Peperbus handmatig te luiden.

De Klokkenluidersgilde St. Michaël is in het leven geroepen om dit verder mogelijk te maken.

logo klokkenluidersgilde

De klokkenluiders worden speciaal hiervoor opgeleid. Zie meer over de benamingen van de luidklokken De luidklokken van de peperbus

Maria-klok van Geert van Wou 1484

Voor meer info over het gilde: Website Klokkenluidersgilde