Contact

Beheer website

Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met de afdeling Monumentenzorg van de Gemeente Zwolle ten tijde van de restauratie van de toren.

De website wil belangstellenden informeren over de historie van de toren, de bijbehorende kerk die sinds 1999 de eretitel basiliek draagt, en activiteiten in en om de Peperbus.

De website maakt deel uit van het CMS van de Zwolse Beiaard Stichting.

Op en aanmerkingen op de inhoud van de website richten aan info@peperbus-zwolle.nl

Gegevens en foto's van deze website mogen worden gebruikt voor niet-commerciële doelen, mits de bron wordt vermeld.

Voor rondleidingen, torenbeklimmingen en kerkbezoek dient men contact met de basiliekwacht op te nemen. Wijzigingen onder voorbehoud; zie: www.peperbus.info
Voor contact met basiliekwacht: coherun@gmail.com

Deze website stelt zich niet verantwoordelijk voor sluitingen van toren en basiliek buiten de reguliere aangekondigde openstellingen.