Thomas a Kempis

Een van de beroemdste Zwollenaren is de monnik Thomas van Kempen (1380-1471), onder zijn Latijnse naam Thomas a Kempis.
Hij woonde vanaf 1398 in het klooster Sint Agnes (bekend geworden als het Agnietenklooster) op de Nemelerberg (Bergklooster), even ten noorden van Zwolle.
De schrijn met zijn gebeente is sinds 2006 aanwezig in de Onze Lieve Vrouwebasiliek.

Reliekschrijn Thomas a Kempis
Thomas genoot vanaf 1393 zijn opleiding in de Latijnse school te Deventer. Zijn oudere broer was daar ook opgeleid en inmiddels in het klooster te Windesheim ingetreden.
Toen in 1398 het klooster op de berg te Zwolle, Bergklooster, werd gesticht, werd Johan van Kempen de eerste prior. Thomas trad kort daarna in, nadat hij zijn leven onder de bescherming van de heilige Maagd Maria had gesteld, in de in aanbouw zijnde Onze Lieve Vrouwekapel.
Thomas werd beroemd door zijn wereldwijd verspreide boek ‘ De imitatione Christi’, de Navolging van Christus, dat na de bijbel het meest verkochte en gelezen boek is uit de christelijke literatuur. Het boek is in vele talen vertaald.
Hier een vertaling door Dr. Is van Dijk uit 1909 De Navolging

Thomas voor het klooster op de Nemelerberg
Thomas a Kempis bij het klooster op de Nemelerberg. Links Arnoldus Waeijer, aartspriester die het beenderen in 1672 op heeft gegraven om te voorkomen dat de Keulse en Munsterse bisschopen deze zouden meenemen. Schilderij aanwezig in de basiliek