Nieuwe website Peperbus-Zwolle
Homepage

Dit is de vernieuwde website van Peperbus Zwolle, de Onze Lieve Vrouwentoren van de Basiliek. De oude website was in de loop van de tijd uitgebreid met veel informatie over de toren, de kerk, het carillon en de stad. Aandacht werd besteed aan de architectuur, de functies van toren en kerk, de betekenis van de toren voor de stad. Een begrijpelijke en overzichtelijke structuur was hierbij intussen wel een beetje verloren gegaan.

Kop met menu en submenu van www.perbus-zwolle.nl

Daar is nu deze vernieuwde website voor in de plaats gekomen. Die wijkt op verschillende punten af van de vorige. De hoofdstructuur bestaat uit 4 ingangen en een home-pagina. Alle belangrijke onderwerpen komen daarin aan de orde. Via een tweede menu zie je informatie over bezoek aan de kerk en over beklimmen van de toren. Via Actueel kom je te weten wat er te doen is.

Opmaak van één kolom

De tweede belangrijke verandering: de toegang tot al deze informatie via mobiele apparatuur als telefoon of iPad. De structuur van een website moet direct herkenbaar zijn. En herkenbaar blijven als je er in rondbladert. Het mag niet uitmaken of je dat doet op een breed beeldscherm of op je kleine smartphone.

De kopregel die aangeeft waar je bent in de structuur van de website

Het hoofdmenu blijft steeds bovenin staan. De ingangen Toren en de Klokken bevatten de meeste informatie. Je krijgt bij uitvoerige informatie in tekst en beeld eerst een korte samenvatting om in één of twee vervolgstappen bij de gedetailleerde gegevens uit te komen.
Boven de titel staat het pad dat helpt om heen en terug te bladeren.

Integratie van tekst en beeld

Één plaatje kan meer vertellen dan duizend woorden. Beeld en tekst worden zoveel mogelijk tegenover elkaar gepresenteerd. Dankzij tekeningen van Bert Dijking en veel nieuwe luchtfoto's wordt de rijkdom van toren, kerk, klokken en stad niet alleen uitvoerig beschreven, maar vooral ook zichtbaar gemaakt.


[JS : 15-07-2020]