PeperbusContact

Contact

Beheer website

Deze website is in 2004 tot stand gekomen in samenwerking met Johan Teunis, toen adviseur Monumentenzorg van de Gemeente Zwolle; directe aanleiding was de laatste restauratie van de toren.


Vragen over openstelling, reservering en pr basiliekwacht .

ALLEEN VOOR op- en aanmerkingen op de tekstuele inhoud van de website (geen bezoekersvragen) aan info@peperbus-zwolle.nl .

Ontwerp John Smal en Tim Dijkstra |

De kopregel die aangeeft waar je bent in de structuur van de website

Gebruik van tekst en illustraties elders

Tekst en foto's van deze website mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden; voor niet-commerciële doelen mag de tekst worden gebruikt op voorwaarde dat de bron wordt vermeld. De foto's en tekeningen zijn rechtelijk beschermd door de fotografen en tekenaars. Voor gebruik daarvan is toestemming vereist via e-mailadres info@peperbus-zwolle.nl.
Fotografie Bert Dijkink, Iza Fotografie, Ingeborg Jonkers, Gerard Keilholtz, Frans Paalman, Josette Veltman-de Graaf | Tekeningen Bert Dijkink