PeperbusStad

De stad

Wie de moeite neemt om de Peperbustoren te beklimmen, krijgt een prachtig overzicht over stad en ommelanden. De middeleeuwse structuur is nog goed herkenbaar. De monumenten uit de Hanzetijd, uit de periode van de Moderne Devotie en de bewaard gebleven onderdelen van de vestingstad maken een bezoek aan de stad nog altijd de moeite waard. De stad stond vol kerken. Sommige raakten in onbruik, maar bloeiden weer op, zoals de Onze Lieve Vrouwekerk, andere wisselden van gebruiker; een aantal is nu niet meer als kerk in gebruik. Nog steeds is Zwolle een aantrekkelijke stad: voor haar bewoners, maar ook voor degenen die haar al of niet met een cultureel doel bezoeken.

De Moderne Devotie

De geestelijke stroming van de Moderne Devotie bloeide op in de 14e en 15e eeuw. De stichter, Geert Grote (1340-1384), was werkzaam in Deventer. Het hoofdklooster stond in Windesheim, net buiten Zwolle. De stroming had grote invloed op de stad. Op haar hoogtepunt waren er meer dan 100 kloosters gesticht over Noord-Europa.

▷ De Moderne Devotie
De stad vanaf de Peperbus in de richting van de Grote Kerk

Zwolle cultuurstad

Zwolle heeft een lange en boeiende geschiedenis, maar de stad is in verschillende opzichten ook zeer bij de tijd gebleven. Slimme herbestemming van monumenten, maar ook veel culturele nieuwbouw in de binnenstad en aan de randen daarvan maken haar een gewild reisdoel. Wie naar Zwolle komt voor de Peperbus, kan van nog veel meer vinden dat een bezoek waard is.

▷ Zwolle cultuurstad