PeperbusKlokken

De klokken

De oudste klok die nog in de toren hangt is in 1484 gegoten door de wereldberoemde klokkengieter Geert van Wou. Op de rand vinden we het opschrift: + Maria voror divina loqour fuga demon(i)a + Gherardus de Wou me fecit anno Domini MCCCCLXXXIIII + (vertaald: Maria ik verkondig heilige zaken en jaag de duivels op de vlucht)
De grootste luidklok is uit 1714 gemaakt door Claes Noorden en Albert de Grave, genaamd de Michaël.

Het St. Michaelsgilde in actie

De beiaard en de beiaardiers

In 1930 werd de beiaard gegoten door de fa. John Taylor & Co uit Engeland. Het instrument is later uitgebreid door Nederlandse klokkenmakers. De eerste stadsbeiaardier was Willem Créman, toen organist van de Grote of St. Michaelskerk. De gemeente heeft nog maar drie opvolgers hoeven te benoemen: Leon van der Eijk, Roy Kroezen en en Martien van der Knijff. De beiaard wordt overigens regelmatig ook door andere collega's bespeeld en als concertinstrument gebruikt.

▷ De beiaard en de beiaardiers