PeperbusBasiliek

De Basiliek

De Onze Lieve Vrouwe Basiliek is een laat-middeleeuwse kerk die tijdens de Reformatie in onbruik raakte, maar als gebouw en toren wel in stand bleef. Tijdens de Franse Tijd kwam zij weer in gebruik bij de rooms-katholieken; de toren werd gemeentelijk eigendom. De kerk is daarna uitgebreid met zijbeuken, maar die zijn bij de restauratie van 1975-1981 weer afgebroken. De herwaardering voor de neogothiek kwam net op tijd om het koor, de viering (de kruising met de zijbeuken) en de transepten in die stijl te bewaren. De basiliek hoort tot de parochie Thomas a Kempis. Zij wordt ook gebruikt voor concerten, met en zonder het monumentale Maarschalkerweerdorgel.

Het kerkinterieur

De zeshonderdjarige kerk vertelt haar geschiedenis aan de hand van haar interieur. Zowel uit de middeleeuwse tijd zijn beelden en sluitstenen bewaard gebleven. Het neogotische interieur met de schitterende glas-in-lood ramen is zeer de moeite waard. En niet te vergeten de schrijn van Thomas a Kempis.

▷ Opnamen
▷ Het interieur

Het orgel

Het Maarschalkerweerdorgel van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek heeft een eigen website.

▷ Maarschalkerweerdorgel
Panorama van de absis van de kerk

De concertcommissie

De basiliek heeft een concertcommissie die concerten organiseert, begeleidt en promoot. De dirigent-organist heeft een vaste plaats vanuit zijn functie hierin. Hij vertegenwoordigt de basiliek ook in de werkgroep Kerken als Podium, waarvan hij mede-oprichter is.
Het Maarschalkerweerdorgel heeft altijd een prominente plaats in de concertserie.

▷Dirigent-organist van de basiliek

Kerken als Podium

De werkgroep Kerken als Podium, opgericht in 1999, organiseert concerten in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek, het ArtEZ Conservatorium, de Lutherse Kerk, de Doopsgezinde Kerk en de Plantagekerk. Het is het podium voor jonge talentvolle musici en (geoefende amateur-)koren. Hiervoor organiseert de werkgroep tweemaal per jaar een zaterdagmiddagserie in de vier binnenstadskerken in Zwolle en in het conservatorium, waarmee ook nauw wordt samengewerkt.

▷ Kerken als Podium