PeperbusStadZwolle Hanzestad

Zwolle Hanzestad

De stad Zwolle dankt haar monumenten aan haar rijke Hanzehistorie. In de 14e en 15e eeuw werd Zwolle welvarend van de handel over water en land. Zwolle is een Hanzestad, een handelsstad. In 1407 sloot ze zich aan bij het Hanzeverbond. Dat is een handelsverbond tussen handelssteden in Noord-Europa. Lübeck was de voorzitter van het Hanzeverbond. Naast Zwolle waren ook Nederlandse steden als Kampen, Deventer, Hattem, Zutphen, Elburg, Stavoren en Hindelopen lid van de Hanze.

Deel van de stad Zwolle in vogelvlucht: de kerk