Beiaard

Klokkentoren Peperbus Zwolle Klokkentoren Peperbus Zwolle

De Peperbus bezit een klokkenspel van 51 klokken. In 1930 werd de beiaard gegoten door de fa. John Taylor & Co uit Loughborough, Engeland. De omvang van de beiaard werd bepaald op 3½ octaaf (C1 - g4) en zijn spel klonk voor het eerst bij de opening van de oude IJsselbrug op 15 januari 1930. Een fonds dat door de Zwolse burgerij bijeen gebracht werd ter realisering van de IJsselbrug behoefde slechts gedeeltelijk aangewend te worden. De overgebleven middelen zijn in overeenstemming met de wens van de burgerij bestemd voor een Zwols carillon.

Het Carillon

Het vorige Zwolse carillon hing in de verdwenen toren van de Grote Kerk en is bij de brand aan het einde van de 17e eeuw verloren gegaan. In 1978 werd het instrument door de Koninklijke Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel met vijf klokjes (gis4 - c5) uitgebreid tot 4 octaven met in totaal 47 klokken. In 1989 werd de beiaard grondig gerestaureerd door de Koninklijke Eijsbouts te Asten. In 2004 werd het carillon opnieuw uitgebreid met 4 klokken(Cis 5, D5, Bes0 en Es1). De klokken C1, F1, G1 en A1 doen tevens dienst als luidklok.

De Beiaardiers

De eerste beiaardier werd benoemd in 1931. Willem Créman was naast beiaardier ook organist van de Grote of Sint-Michaëlskerk. Bijzonder was dat hij blind was, maar zeer precies in zijn interpretaties.
In 1961 werd Leon van der Eijk benoemd, die tot 2005 zijn taak uitstekend heeft vervuld. In 2005 werd hij benoemd tot ere-beiaardier van Zwolle.

stadsbeiaardier Martien van der Knijff

Roy Kroezen vervulde de functie van stadsbeiaardier van 2005 tot 2016.
Hij was voorzitter van de Muziekcommissie van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging. Roy is in september 2016 vertrokken naar Amerika.


In december 2016 is Martien van der Knijff benoemd tot stadsbeiaardier van Zwolle. Hij verving Roy Kroezen al enige tijd. Hij bespeelt ook de carillons van Hattem, Hasselt, Elburg, Apeldoorn ('s Heerenloo) en Katwijk aan zee.
Martien is tevens organist in de PKN (Hervormde Gemeente) van Oldebroek, IJsselmuiden (Hoeksteen) en Heerde.
Hij geeft beiaardconcerten in binnen- en buitenland.

Tevens adviseert hij bij beiaardprojecten en projecten met luidklokken.