De torenruimtes

De Peperbus toren bestaat uit 3 rechthoekige geledingen, een achthoekige lantaarn en een koepeldak met koperbeslag. Door de verwering in de open lucht slaat koper groen uit.
De romp bestaat dus uit 3 delen: In de eerste geleding bevindt zich in de voorgevel een samengesteld aantal glas-in-lood ramen, die komen uit de in 1975 afgebroken zijkapellen van de kerk.
Het thema van de ramen is de “Zaligsprekingen” (Mattheus 5, 1-12).

Sedes Sapientiae Tom Waterreus 1996

Boven de toreningang zien we in een nis het beeld van de Zwolse beeldhouwer Tom Waterreus, geheten "Sedes Sapientiae", Zetel der Wijsheid. De Moeder Gods, Maria, patrones van de kerk, houdt haar kind Jezus op schoot. Het beeld werd in 1996 geplaatst.
Foto: linksboven.
In de torenhal bevinden zich twee schilderijen: aan de noordwand een olieverfschilderij van de 17e eeuwse schilder Claes Cornelisz Moeijaert: "De Kruisafneming". Dit schilderij bevond zich al in één der schuilkerken, werd verwerkt in het neo-classistische altaar van begin 19e eeuw dat tot 1870 in het koor van de kerk stond opgesteld. Het is daarna naar Bergen in Noorwegen verhuisd. Behalve het schilderij. Aan de noordwand een schilderij uit de 18e eeuw voorstellend "Christus aan het kruis met Maria aan de voet van het kruis".
Tegenover de ingang zien we de achterwand van het Maarschalkerweerd-orgel. Hierin bevind zich de hoofdblaasbalg van het orgel. In de wand is een kruisbeeld zichtbaar. Onder het orgel, boven de ingang naar de kerk, bevindt zich een ijzeren beeld van de aartsengel Michaël, komend uit de voormalige r.k. Sint Michaelkerk. Een glazen wand met deuren scheidt de toren van de kerk.

De tweede geleding

De tweede geleding van de toren is een ruimte waar tot voor kort geen gebruik van werd gemaakt. Er wordt nu een permanente videotentoonstelling ingericht over de geschiedenis van Zwolle. In het begin van de vorige eeuw werd er een waterdrukvat geplaatst om druk op het waterleidingnetwerk van de stad te zetten, een watertoren was de Peperbus toen ook. Deze is in de jaren 50 weer verwijderd. Alleen de trekstangen die stevigheid aan de toren moesten geven zijn nog aanwezig.
Vanuit deze ruimte kan men ook de kap boven de gewelven van de kerk bereiken.
Foto: 2e foto links
eerste verdieping peperbustoren Zwolle

De luidzolder

De derde geleding van de toren bezit galmgaten. Hier bevonden zich oorspronkelijk de 6 luidklokken die klokkengieter Geert van Wou in 1484-1485 plaatste. Hiervan is in de loop der tijd slechts de kleinste klok, de "Mariaklok" bewaard gebleven. Zij bevindt zich in het carillon.
In deze ruimte is een extra zolder gemaakt, onder de lantaarn. Hier bevinden zich de oorspronkelijke automatische speeltrommel, voor het afspelen van vaste melodieën om het kwartier. En het oude mechaniek van de aandrijving van de wijzers is ook nog aanwezig. Uurwerk Peperbus, kon Eysbouts, Asten Een computer heeft zowel de functie van het automatisch speelwerk, als de aansturing van de wijzers, overgenomen. Op afstand is het melodietje op de beiaard aan te passen door de beiaardier.Vanuit deze zolder worden sinds september 2018 de klokken met een zekere regelmaat handmatig geluid. 3e foto links

Luidzolder Peperbus. Foto: Bert Dijkink

De lantaarn

De achtkantige lantaarn, gebouwd door Jacob van Collen in 1439-1440, is voorzien van spekbanden. In de lantaarn is het 51 klokken tellende Taylor-beiaard gevestigd. De laatste uitbreiding van klokken was in 2005 met 4 klokken van de klokkengieter van Koninklijke Gieterij Eysbouts uit Asten. Toen is ook de speeltafel vernieuwd.
Wekelijks wordt de beiaard twee keer bespeeld door stadsbeiaardier Martien van der Knijff.
Rond de lantaarn kunnen bezoekers genieten van het mooie uitzicht over de stad. voor de veiligheid is een ijzeren kooiconstructie geplaatst.

De koperen koepel

Na de torenbrand van 1815, waarbij de uivormige kap werd verwoest, heeft architect Herman Klinkert in 1828 een koperen koepeldak geplaatst. dit leverde de toren haar bijnaam "peperbus". Van hieruit worden de vlaggen uitgestoken en is er een communicatiecomputer voor de politiecamera's. Onder de kroonlijst bevinden zich enkele nestkasten voor slechtvalken.