Thomas a Kempis

thomas a kempis schilderij door joan van den mynnesten Een van de beroemdste Zwollenaren is de monnik Thomas van Kempen (1380-1471), onder zijn Latijnse naam Thomas a Kempis.
Hij woonde vanaf 1398 in het klooster Sint Agnes (bekend geworden als het Agnietenklooster) op de Nemelerberg (Bergklooster), even ten noorden van Zwolle.
De schrijn met zijn gebeente is sinds 2006 aanwezig in de Onze Lieve Vrouwebasiliek.

Reliekschrijn Thomas a Kempis
Thomas genoot vanaf 1393 zijn opleiding aan de Latijnse school te Deventer. Zijn oudere broer Johan was daar ook opgeleid en toen inmiddels in het klooster te Windesheim ingetreden.
Toen in 1398 het klooster op de berg te Zwolle, Bergklooster, werd gesticht, werd Johan van Kempen de eerste prior. Thomas trad kort daarna in, nadat hij zijn leven onder de bescherming van de heilige Maagd Maria had gesteld, in de in aanbouw zijnde Onze Lieve Vrouwekapel.
Thomas werkte o.a. als novice-meester. Hij leidde de nieuwe kloosterlingen op tot volwaardig monnik. Hij schreef een kroniek over het klooster en schreef meerdere boeken en kopieerde diverse malen de bijbel.

Maar hij werd beroemd door zijn wereldwijd verspreide boek ‘ De imitatione Christi’, de Navolging van Christus, dat na de bijbel het meest verkochte en gelezen boek is uit de christelijke literatuur. Het boek is in vele talen vertaald.
Hier een vertaling door Dr. Is van Dijk uit 1909 De Navolging

Thomas overleed op 25 juli 1471 in het Agnietenklooster en werd bijgezet in de kloostergang.
In 1672 werd Zwolle belegerd door de Keulse en Münsterse bisschop. Uit angst dat zij het gebeente van Thomas als buit zouden meenemen heeft pastoor Arnoldus Waeyer het gebeente van Thomas laten opgraven en in de schuilkerk 'Onder de Bogen' bewaard.
In 1674 vervaardigde Hermanus van Arnhem een schrijn om het gebeente van thomas te bewaren.
Deze schrijn verhuisde daarna meerdere malen naar de diverse kerken van de Michael-parochie die werd opgericht na de schuilkerkentijd. In de neogotische St. Michaelkerk aan de Roggenstraat, gebouwd in 1892, werd een grootst monument voor Thomas vervaardigd door Friedrich Mengelberg. Vorsten uit diverse landen schonken geld voor het oprichten hiervan. Toen de kerk in 1966 aan de slopershamer ten prooi viel, is dit monument schandelijk vernield. Vele parochianen maken zich er nog kwaad over.
Na de sluiting van de Michaëlkerk aan de Willebrandlaan in 2005, werd de schrijn op 5 juni 2006 bijgezet in de Onze Lieve Vrouwebasiliek. Thomas voor het klooster op de Nemelerberg
Thomas a Kempis bij het klooster op de Nemelerberg. Links Arnoldus Waeijer, aartspriester die het beenderen in 1672 op heeft gegraven om te voorkomen dat de Keulse en Munsterse bisschopen deze zouden meenemen. Schilderij aanwezig in de basiliek