PeperbusTorenIndeling

De indeling van de toren

De Peperbus toren bestaat uit 3 rechthoekige geledingen, een achthoekige lantaarn en een koepeldak met koperbeslag. De torenhal geeft toegang tot de kerk. De tweede geleding is nu een lege ruimte. Er heeft een groot watervat gestaan. Het dient nu als tentoonstellingsruimte. Daarboven is de luidzolder ingericht, waar alle luidklokken zijn opgehangen. Enkele daarvan doen ook mee met het carillon. In deze ruimte is een tussenverdieping gemaakt waarop de speeltrommel staat die bij het uurwerk hoorde. Hier bovenop staat de lantaarn met rondgang buitenom en binnenin de beiaard. Het geheel bekroond met een koperen koepel.

Detail doorsnede toren (Tekening Bert Dijkink, Zwolle)

De tweede geleding en de luidzolder

De tweede geleding van de toren is nu een lege ruimte. Er stond vroeger een waterdrukvat; de Peperbus als watertoren van de stad. Er is nu een videotentoonstelling ingericht over de geschiedenis van Zwolle.
Op de luidzolder hingen oorspronkelijk de 6 luidklokken van klokkengieter Geert van Wou uit 1484-1485. Alleen de kleine Mariaklok is bewaard gebleven. In deze ruimte is een extra zolder gemaakt, met de automatische speeltrommel. Het speelwerk en het uurwerk van de grote wijzers zijn intussen geautomatiseerd. Maar vanuit de luidzolder worden sinds september 2018 de klokken met een zekere regelmaat handmatig geluid.

▷ De tweede geleding en de luidzolder