PeperbusTorenDe bouw van de toren

De bouw van de toren

De geschiedenis van de bouw van de Onze Lieve Vrouwe Toren, zoals de Peperbus eigenlijk heet, is interessant omdat er uniek archiefmateriaal uit de tijd van voor de Reformatie bewaard is gebleven. Dit archief geeft een compleet beeld over de torenbouw uit die tijd. Het is derhalve uniek voor de geschiedenis van de torenbouw in Nederland.

Tweede bouwfase: lantaarn

Het eerste plan voor de bouw van de lantaarn dateert van 1538. Het werk werd gegund aan Mr. Simon Penet uit Antwerpen. Hij voerde het werk niet uit, waarschijnlijk omdat de aanneemsom te laag bleek. Het werk werd — weliswaar vereenvoudigd — uiteindelijk uitgevoerd door Jacob van Collen in 1539.

▷ Tweede bouwfase: lantaarn
De Peperbus van bovenaf